AJSCHINES

(390-315 p.n.e.)

grecki mówca i polityk; przeciwnik polit. Demostenesa; jako przywódca stronnictwa promacedońskiego w Atenach ułatwił Filipowi II opanowanie środk. Grecji (338); z mów A. zachowały się tylko trzy, m.in. Przeciw Ktezyfontowi, szkalująca Demostenesa; pociągnęła ona za sobą rozprawę sądową, w wyniku której A. został za oszczerstwo pozbawiony praw obywatelskich; po 330 założył na Rodos szkołę retorów.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama