AKCJA WISŁA

akcja ostatecznej likwidacji ukr. partyzantki UPA na terenie Polski płd.-wsch. połączona z wysiedleniami (z zakazem powrotu) miejscowej ludności ukraińskiej i łemkowskiej; przeprowadzona IV-VII 1947 przez oddziały WP (5 dywizji piechoty), Korpusu Bezpieczeństwa Wewn. (1 dywizja), WOP, Milicji Obywatelskiej (łącznie ok. 20 tys. ludzi pod dowództwem gen. S. Mossora); przesiedlono ponad 140 tys. mieszk. - gł. na ziemie zach. i płn. Polski, blisko 4 tys. osób internowano w obozie w Jaworznie (160 zmarło), kilkaset innych skazano na kary więzienia lub śmierci; ok. 500 czł. UPA zabito w trakcie akcji; pozostawione mienie wysiedlonych, cerkwi greckokat. i organizacji ukr. na mocy dekretu przejął 1949 skarb państwa; równolegle podobną akcję przeprowadziły na Ukrainie siły sowieckie; akcję "Wisła" poprzedziły 1946 masowe dwukierunkowe przesiedlenia: ok. 490 tys. Ukraińców z Polski do Ukr. SRR i ok. 790 tys. Polaków stamtąd do Polski.

Reklama

Powiązane hasła:

AKCJA , ŚWIERCZEWSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama