ALFRED WIELKI

(ok. 849-899)

król ang.; zjednoczył znaczną część ziem ang., odpierając najazdy wikingów (886 odebrał im Londyn); zjednoczył płd. i zach. Anglię; mecenas kultury i nauki (inspirator i współautor Anglo-Saxon Chronicle), tłumacz łac. dzieł naukowych na j. anglosaski.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama