ALVENSLEBENA KONWENCJA

układ prusko-ros. zawarty 1863 w Petersburgu z inicjatywy Bismarcka (przez pruskiego gen. Alvenslebena); zezwalała wojskom ros. i pruskim na przekraczanie granic, jeśli wymagały tego względy militarne, np. pościg za oddziałami powstańców polskich.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama