ANTALKIDASA POKÓJ

zawarty na przełomie 387/386 p.n.e. między Persją a Spartą; Sparta zrzekła się miast greckich w Azji Mniejszej i na Cyprze zachowując hegemonię w Grecji.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama