BATORY

Báthory

ród węgierski w Siedmiogrodzie; zał. przez rycerza Bereczka żyjącego na przełomie XIII/XIV w.; jego synowie Janos i Lukacs dali początek dwu liniom rodu: Somlyo i Ecsed; z pierwszej wywodził się m.in. król Polski Stefan Batory oraz książęta Siedmiogrodu; z drugiej znany jest Stefan, paladyn Węgier za Ludwika II Jagiellończyka; obie linie B. wygasły na pocz. XVII w.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama