BEMBO Pietro

(1470-1547)

humanista wł., dyplomata i kardynał; autor wzorowanych na F. Petrarce i G. Boccacciu dialogów filoz., ballad i sonetów, jego najważniejsze dzieło to Prose della volgar lingua - dialogi poświęcone obronie wartości narodowego języka włoskiego.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama