BEZATOMOWE STREFY

obszary z zakazem produkcji, składowania i prowadzenia prób z bronią jądrową; idea sformułowana po raz pierwszy 1957 w odniesieniu do Europy Środk. przez pol. min. spraw zagr. A. Rapackiego; s.b. mogą obejmować terytorium jednego państwa albo całe regiony geograficzne; państwa, które zdecydowały się utworzyć w swych granicach s.b. to Austria (1999), Mongolia (2000), Nowa Zelandia, Filipiny; regionalnymi s.b. są od 1959 Antarktyda (na podstawie układu podpisanego w Waszyngtonie), od 1967 Ameryka Łacińska i Karaiby (układ z Tlatelolco w Meksyku, obowiązuje wszystkie 33 państwa regionu), od 1985 Pacyfik Płd. (układ z Raratonga), od 1995 Ajza Płd-Wsch. (Traktat z Bangkoku, wszedł w życie w 1996 w stosunku do 10 państw regionu), a także przestrzeń kosmiczna z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi oraz dna mórz i oceanów (na podstawie układów z 1967 i 1971); w 1996 podpisany został traktat z Palindaba tworzący s.b. w Afryce, nie został jednak dotąd ratyfikowany; 1992 oba państwa koreańskie podpisały wspólną deklarację, w której zgodziły się na przekształcenie półwyspu koreańskiego w strefę wolną od broni jądrowej (lecz dopuszczały pokojowe zastosowanie energii atomowej) – nie weszła ona jednak w życie, gdyż wycofała się Korea Płn..

Reklama

Powiązane hasła:

ORGANIZACJA PAŃSTW AMERYKAŃSKICH, POLSKIE PLANY ROZBROJENIOWE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama