BIAŁORUSKA OPERACJA

kryptonim Bagration

przeprowadzona VI-VIII 1944 operacja zaczepna, w wyniku której wojska radzieckie wyzwoliły spod okupacji hitlerowskiej Białoruś, część Łotwy, Litwy oraz ziemie polskie po Wisłę; w składzie I Frontu Białoruskiego w B.O. walczyła I Armia WP.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama