BUKOWIŃSKA WYPRAWA

szczytowy moment ekspansji jagiellońskiej na płd., poprowadzona 1497 przez króla Jana Olbrachta wyprawa mająca na celu odzyskanie dla Rzeczypospolitej portów czarnomorskich Kilii i Białogrodu, a przez to odcięcia Tatarów krymskich od państwa tur.; przerodziła się w wojnę z hospodarem mołdawskim Stefanem III Wielkim i zakończyła dotkliwą klęską wojsk pol.-litewskich pod Koźminem na Bukowinie (stąd powiedzenie "Za króla Olbrachta wyginęła szlachta").

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama