Reklama

CELSUS Aulus Cornelius

(53 p.n.e.-7 n.e.)

uczony rzym., zwany Hipokratesem rzym.; autor monumentalnego dzieła encyklopedycznego Artes, w którym m.in. 8 ksiąg poświęcono medycynie (De medicina); dzieło to, chociaż C. nie był lekarzem, zawierało całą ówczesną wiedzę medyczną i poglądy wielu wybitnych uczonych i lekarzy; szczególną wartość ma dział poświęcony chirurgiidermatologii zawierający tak dokładne opisy zabiegów i narzędzi chirurgicznych, że na ich podstawie przeprowadzano zabiegi jeszcze w dobie odrodzenia.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama