CEPA Heliodor

(1895-1974)

generał; oficer niem., od 1919 w WP; dowódca łączności w powstaniu wielkopol. i III powstaniu śląskim, w kampanii wrześniowej i w Pol. Siłach Zbrojnych na Zachodzie ; 1946-50 w WP, następnie do 1955 więziony pod fałszywymi zarzutami.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama