CESARINI Giuliano

(1398-1444)

kardynał i legat papieski; d-ca wyprawy krzyżowej przeciwko czeskim husytom; 1443 nakłonił Władysława III Warneńczyka do wyprawy antytureckiej, podczas której również on zginął w trakcie odwrotu spod Warny.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama