CIN

także Jin lub Tsin

dynastia chińska 265-420, założona przez cesarza Wuti (265-290), który w 280 roku ponownie zjednoczył Chiny, kończąc tym samym epokę podziału na Trzy Królestwa; panowanie dyn. Cin dzieli się na dwa okresy: Zachodni, ze stolicą w Lajangu, i Wschodni, ze stolicą w Cienje; okres Zachodni trwał do 317, gdy półbarbarzyńskie plemiona kresowe zdobyły stolicę w Lajangu; spowodowane tym przeniesienie stolicy do Cienje (ob. Nankin), rozpoczęło okres Wschodniego Cin.

Reklama

Powiązane hasła:

TSIN, JIN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama