CZERWCOWE POWSTANIE

VI 1953 masowe strajki, wiece i demonstracje (z próbami budowy barykad) robotników NRD w proteście przeciw obniżaniu się poziomu życia; pocz. 16 VI w Berlinie, objęły także (w mniejszym stopniu) Lipsk, Jenę, Halle, Magdeburg; łącznie strajkowało ok. 1,7 mln osób – 600 zakładów pracy w 560 miejscowościach; żądano także wolnych wyborów i uwolnienia więźniów politycznych; od 17 VI krwawo stłumione przez wojska radzieckie; zginęło 60-80 osób, aresztowano 13 tys. osób, na kary więzienia skazano ponad 1,5 tys. osób, stracono 20.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama