Reklama

HEGENDORFER

Krzysztof (1500-40)

działacz reformacyjny niem. pochodzenia, pedagog; propagator w Polsce idei Lutra, autor pierwszego katechizmu luterańskiego (Katechizm wiary chrześcijańskiej, 1526); rektor uniw. w Lipsku, wykładał lit. grecką; zmuszony do opuszczenia miasta ze względu na zarzuty dotyczące nadto liberalnego systemu wychowywania młodzieży; następnie reformator programu studiów humanistycznych na Akad. Lubrańskiego w Poznaniu; autor wielu podręczników; wydalony w 1535 jako podejrzany o herezję; jego dzieła spalono.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama