ADAMECKI Bernard

ps. Dyrektor i in. (1897-1952)

pilot, pułkownik; 1916-18 w armii austr., następnie w WP, 1919-20 uczestnik wojny pol.-ros.; 1939 szef sztabu lotnictwa Armii "Modlin"; 1940-43 i 1944 szef wydz. lotnictwa KG ZWZ -AK; uczestnik powstania warszawskiego, raniony, wzięty do niewoli; od 1945 w LWP, komendant Wojskowej Techn. Szkoły Lotn.; 1950 aresztowany, skazany na śmierć i stracony; 1956 zrehabilitowany.

Reklama

Podobne hasła:

  • ADAM, Pochodzenia można szukać...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama