ANDREOLI Emil

(1835-1900)

franc. pisarz i pedagog pochodzenia wł.; uczestnik powstania styczniowego; skazany na 12 lat katorgi; prowadził dziennik zesłańca.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama