ANIELEWICZ Mordechaj

ps. Malachi (=Aniołek) i in. (1919-43)

działacz żydowskiego skautingu; jeden z przywódców lewicowo-syjonistycznej organizacji Haszomer Hacair; organizator samoobrony przeciw antysemickim akcjom ONR; od 1942 organizator ruchu oporu w getcie warszawskim, komendant Żyd. Organizacji Bojowej i d-ca powstania (IV-V 1943); otoczony przez Niemców zginął śmiercią samobójczą wraz z członkami swego sztabu.

Reklama

Powiązane hasła:

MALACHI, ŻYDOWSKA ORGANIZACJA BOJOWA, GETTO WARSZAWSKIE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama