ANNA WAZÓWNA

(1568-1625)

królewna szwedzka, córka króla szwedzkiego Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki; siostra Zygmunta III Wazy, z którym 1587 przybyła do Polski. Wywierała na brata duży wpływ podtrzymując jego pretensje do tronu szwedzkiego; wykształcona, interesowała się szczególnie botaniką; opiekowała się protestantami polskimi i emigracją szwedzką w Polsce.

Reklama

Podobne hasła:

  • ANNA, Pochodzenia hebrajskiego,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama