APUCHTIN Aleksander L.

(1822-1904)

rosyjski kurator warszawskiego okręgu szkolnego 1879-97; zaciekły rusyfikator szkolnictwa w Królestwie Pol.; okres jego urzędowania nazywano "nocą apuchtinowską".

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama