BATORY Andrzej

(1563-99)

bratanek Stefana Batorego, kardynał od 1584, biskup warmiński od 1589; związany z J. Zamoyskim; 1599 przejął władzę w Siedmiogrodzie, którą wnet utracił po porażce z Michałem Walecznym, hospodarem wołoskim; zamordowany.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama