BATOW Pawieł I.

(1897-1985)

generał radziecki w czasie II woj. świat. m.in. d-ca 65 armii, walczącej pod Stalingradem, Kurskiem i na płn. Polski; 1962-65 szef sztabu wojsk Paktu Warszawskiego.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama