BENIOWSKI Maurycy August

(1746-86)

szlachcic pochodzenia słowackiego; żołnierz, podróżnik, pamiętnikarz; uczestnik konfederacji barskiej, 1770 zesłany na Kamczatkę; 1771 zorganizował tam bunt i ucieczkę zesłańców statkiem, którym dotarł do Makau; 1772 zaciągnął się na służbę Francji, w jej imieniu dokonał 1773 podboju Madagaskaru (1773) i został przez tubylców ogłoszony władcą wyspy; 1776 opuścił ją na rozkaz władz francuskich, by wrócić 1785 na czele prywatnej wyprawy popieranej przez B. Franklina; zginął w potyczce z Francuzami; autor pamiętników stylizowanych na romans awanturniczy: Historia podróży i osobliwych zdarzeń; znakomity szachista (mat B.); bohater utworów lit., m.in. J. Słowackiego, W. Sieroszewskiego, a także węgierskich i niemieckich.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama