BIAŁŁOZOR Krzysztof

(?-1741)

kanonik wileński, przywódca szlachty litewskiej podczas jej wojny domowej przeciwko Sapiehom; 1702 i 1703 podpisał umowy zezwalające Piotrowi I na wprowadzenie wojsk ros. do dóbr Sapiehów i oddające Litwę pod kuratelę Rosji.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama