BOŁTUĆ

Mikołaj (1893-1939)

Reklama

generał WP; przed 1918 oficer armii rosyjskiej; 1920 wsławił się obroną Zamościa przed bolszewikami; IX 1939 d-ca Grupy Operacyjnej "Wschód" w Armii "Pomorze"; znad Bzury przebijał się z resztkami swych oddziałów ku Warszawie, poległ w ataku na bagnety.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama