BRONIEWSKI Marcin

także Broniowski (?-1593)

sekretarz króla Stefana Batorego; posłował do Tatarów na Krym; dał opis krajów Wschodu z końca XVI w.: Tartariae descriptio.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama