BYSTRZONOWSKI Ludwik Tadeusz

Ars-an-pasza (1797-1878)

pisarz, oficer, dyplomata; po upadku powstania listopadowego działacz Hotelu Lambert, jego agent na Bliskim Wschodzie, m.in. Egipcie, Syrii i Algierze: 1848-49 uczestnik rewolucji na Węgrzech; od 1853 w służbie tureckiej, najpierw w armii, a 1857-72 attaché wojsk. Turcji w Paryżu; Dziennik z lat 1864-1878, O Algieryi, a głównie o wypadkach zaszłych w tym kraju od zajęcia jego przez Francuzów.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama