Reklama

MICHAŁ KORYBUT WIŚNIOWIECKI

(1640-73)

Reklama

syn Jeremiego Wiśniowieckiego, od 1669 król Polski; tron uzyskał jako postać nie związana z żadnym z wielkich stronnictw; mimo poparcia szlachty nie umiał poradzić sobie z opozycją (zwł. stronnictwem profranc. z Janem Sobieskim na czele), która na sejmie 1672 wystąpiła z planami jego detronizacji; w jego obronie zawiązano konfederację gołąbską; wojnie domowej zapobiegła inwazja turecka, zmuszając zwaśnione strony do zgody.

Powiązane hasła:

PAC, OLSZOWSKI, WIŚNIOWIECKI, GOŁĄBSKA KONFEDERACJA, Eleonora Maria Józefa, JAN III SOBIESKI, WIŚNIOWIECKI, LESZCZYŃSKI, PAC, OLESKO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama