NIEMOJOWSKI

Bonawentura (1787-1835)

Reklama

brat Wincentego, jeden z przywódców liberalnego stronnictwa kaliszan, wraz z bratem Wincentym występował przeciwko łamaniu konstytucji Królestwa Pol. przez władze ros., minister, od IX 1831 prezes Rządu Nar. podczas powstania listopadowego, występował przeciwko J. Skrzyneckiemu i ugodowym tendencjom we władzach powstańczych; po kapitulacji powstania wyemigrował do Francji; O ostatnich wypadkach rewolucji polskiej.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama