Reklama

PAMPUCH

Piotr (1881-1946)

śląski działacz narodowo-społ., publicysta, z zawodu górnik; 1920-21 w akcji plebiscytowej; współorganizator Biblioteki Sejmu Śląskiego (ob. Śląska Biblioteka Nauk.); autor pojęcia Śląsk Opolski; 150 lat niewoli pruskiej, czyli męczeństwo polskiego ludu śląskiego pod rządami pruskimi.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama