Reklama

RADZIWIŁŁOWIE

potężny ród magnacki na Litwie, wzmiankowany po raz pierwszy 1401 w dokumencie unii polsko-litewskiej; potęgę rodu ugruntowało małżeństwo Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną i książęcy tytuł przyznany przez ces. Karola V; ród wydał wielu wybitnych dowódców, ale także rokoszan i warchołów; spowinowaceni kilkakroć z Hohenzollernami mieli w XIX w. znaczne wpływy na dworze pruskim.

Reklama

Powiązane hasła:

PAC, PRZYPKOWSKI, NABOROWSKI, LATYFUNDIA, ORDYNACJA RODOWA, NIEŚWIEŻ, MORSZTYN, KIEJDANY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama