Reklama

WASZKOWSKI

Aleksander (1841-65)

Reklama

ostatni naczelnik Warszawy w powstaniu styczniowym; od VI 1862 związany z ; VI 1863 zorganizował przejęcie na rzecz organizacji powstańczej funduszów z Kasy Gł. Komisji Skarbu; XII 1863 mianowany przez R. Traugutta powstańczym naczelnikiem Warszawy; po aresztowaniu Traugutta faktycznie dowodził niedobitkami powstańczymi; aresztowany XII 1864 i stracony 17 II na stokach Cytadeli W-wskiej.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama