Reklama

AGORA

w staroż. miastach gr. centralnie położony plac (rynek), najczęściej prostokątny, na którym znajdowały się miejsca kultu, odbywał się handel i toczyło życie polit. i towarzyskie; od V w. p.n.e. wznoszono a. w , otoczone kolumnowymi portykami, z ozdobną bramą wejściową; z czasem a. obrosły w świątynie i gmachy publiczne, gdzie decydowano o sprawach polit. i sądowych miasta-państwa.

Reklama

Powiązane hasła:

CYRENA, HARMODIOS I ARISTOGEJTON, DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA, EFEZ, EUFRANOR, DELOS, RYNEK, EJRENE, PRIENE, BULEUTERION

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama