Reklama

ANDEGAWENI

Anjou (hist. 1)

dynastia wywodząca się z prowincji franc. Andegawenii; ród hrabiów Angers wywodzący się od Fulka I Ryżego (pocz. X w.); 1131-86 ich boczna linia rządziła w Król. Jerozolimskim; od 1144 książęta Normandii, od 1154 królowie Anglii (pierwszym był Henryk II Plantagenet).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama