ARCHONT

(staroż)

w Atenach od VIII w. p.n.e. jeden z 9 najwyższych urzędników (wśród a. eponim pełnił władzę wykonawczą, polemarch wojskową, basileus kapłańską, 6 tesmotetów sądową); a. wybierano na rok spośród eupatrydów, po upływie kadencji wchodzili w skład areopagu; pod koniec VI w. p.n.e. urzędy a. straciły na znaczeniu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama