ARCHONT

(hist.)

w Cesarstwie Bizantyjskim tytuł zarządców okręgów wojskowych oraz wysokich urzędników świeckich i kościelnych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama