ATEŃSKI ZWIĄZEK MORSKI

polityczna organizacja państw greckich zał. w V w. p.n.e. po wojnach z Persją, stawiająca sobie za cel wyzwolenie miast greckich na terenie Azji Mniejszej; siedzibą A.Z.M. była wyspa Delos; po wojnie peloponeskiej (431-404) uległ likwidacji; 378/377 reaktywowany jako II A.Z.M., skupiał już mniejszą liczbę członków; rozpadł się 355 p.n.e. w rezultacie prób wykorzystania go przez Ateny w agresywnych celach militarnych.

Reklama

Powiązane hasła:

DELOS, ARYSTYDES, ATENY, PELOPONESKA WOJNA, EFEZ, HALIKARNAS, PERYKLES, BRAZYDAS, PERSKIE WOJNY, MITILINI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama