AUTO-DA-FÉ

uroczyste publiczne wykonanie wyroku przez spalenie na stosie skazanego za herezję w wierze chrześc.; wprowadzone 1481 w Hiszpanii i Portugalii przez inkwizycję, stosowane do końca XVIII w.; nazwa nadawana też spaleniu nieprawomyślnych heretyckich ksiąg.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama