Reklama

BRANKA

przymusowy pobór do wojska ros. zarządzony X 1862 w Król. Polskim z inicjatywy A. Wielopolskiego; miała objąć ok. 10 tys. młodzieży podejrzanej polit. i doprowadzić do rozbicia organizacji , praktycznie przyspieszyła wybuch powstania styczniowego.

Reklama

Powiązane hasła:

WIELOPOLSKI, JANCZAROWIE

Podobne hasła:

  • branka, pobór do wojska ros.(...)
  • branka, „lekcja powtórzeniowa,...
  • branko, „powodzenie u płci...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama