Reklama

"DE REVOLUTIONIBUS"

"O obrotach"

jedna z najbardziej fundamentalnych prac w historii nauki, wykład teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika zawierający pierwszy opis , który trafnie oddaje jego strukturę (ks. I, rozdz. 10). Pracę nad rękopisem autor ukończył ok. 1530, lecz wstrzymywał się z opublikowaniem; w wyniku starań J. Retyka do druku doszło 1543 w Norymberdze, w oficynie J. Petreiusa; pełniący rolę redaktora teolog protestancki A. Osiander samowolnie usunął wprowadzenie autorskie i dodał anonimowo własny wstęp, w którym "D.r." przedstawił jako koncepcję mającą jedynie ułatwić obliczanie ruchów planet, a nie opis fizycznej rzeczywistości oraz zmienił tytuł oryginalny na "De revolutionibus orbium coelestium"; od 1616 dzieło było na "Indeksie ksiąg zakazanych", wycofane 1758, a ostatecznie zdjęte 1828; rękopis znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama