DEGRADACJA SPOŁECZNA

zjawisko społeczne polegające na utracie przez jednostkę lub grupę dotychczasowej pozycji w hierarchii władzy, bogactwa i prestiżu; przeciwieństwo awansu społecznego; w wypadku jednostek może być spowodowana naruszeniem przez daną osobę obowiązujących norm, bankructwem, przegranymi wyborami, emigracją itp.; w wypadku dużych grup społecznych dokonuje się najczęściej w wyniku wielkich przemian społ.-ekon. (zwł. rewolucji) i wiąże najczęściej z eklasacją

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama