"DZIENNIK POLSKI"

gazeta codzienna wydawana w Krakowie od 1945, przez kilka lat o zasięgu ogólnopolskim i z własnym oddziałem i kolportażem w Pradze (dla cotygodniowej kolumny "Sprawy Słowiańskie"); aktualnie rozprowadzana w Polsce Płd.; nakł. 80 tys. egz., w piątki 190 tys. egz. (1999); liczne dodatki i mutacje.

Reklama

czasopismo wydawane 1934-38 (z przerwą 1935-36) w Cieszynie Czeskim; adresowane do ludności polskiej w Czechosłowacji.

Powiązane hasła:

LASKOWNICKI, RADA POLSKA ZJEDNOCZENIA MIĘDZYPARTYJNEGO, KOWALCZYK, SZYMBORSKA, , SAKOWSKI, ROSZKO, EHRENBERG Kazimierz, LIPSKI, FRÜHLING Jacek

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama