"ENTUZJASTKI"

grupa kobiet dążących pod koniec 1. poł. XIX w. do częściowej emancypacji swej płci; związane z republikańską polską konspiracją polit.; prowadziły tajną działalność kurierską, kult.-oświat. i propagandową, niosły pomoc zesłańcom i ich rodzinom, podejmowały próby pracy z ludem (zwł. oświatowej); gł. przedstawicielki: N. Żmichowska, A. Skimborowiczowa, K. Ziemięcka, W. Zabłocka; związane ze środowiskiem redakcyjnym "Przeglądu Naukowego"; działalność "E." zakończona wraz z aresztowaniami (m.in. N. Żmichowskiej) po okresie Wiosny Ludów.

Reklama

Powiązane hasła:

ŻMICHOWSKA, MORACZEWSKA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama