GENERALISSIMUS

najwyższy stopień wojskowy w niektórych państwach nadawany naczelnemu wodzowi, związany z wyposażeniem go w nadzwyczajne kompetencje; użyty po raz pierwszy w XVI w. we Francji; tytuł ten posiadali m.in. A. Wallenstein, A.W. Suworow, F. Foch, J.W. Stalin.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama