GŁASNOST

ros. "jawność"

główny obok "pieriestrojki" składnik programu zreformowania ZSRR, zaproponowany przez sekretarza gen. KPZR Michaiła Gorbaczowa na XXVII Zjeździe KPZR (II 1986); zakładał jawność życia publicznego, rozluźnienie cenzury, wolność słowa; przyczynił się do rozbudzenia aspiracji demokratycznych społeczeństwa ZSRR, wprowadzenia wolności mediów, ujawnienia deformacji i zbrodni systemu komunistycznego, a w konsekwencji do jego demontażu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama