"MANIFESTO"

"Il M."

dziennik włoski utworzony 1969 przez grupę, która wystąpiła z partii komunistycznej, wydawany w Rzymie przez R. Rossanda, L. Pintora i V. Parlato; po nieudanych próbach organizacji partii o tej samej nazwie dziennik jest nieoficjalnym organem radykalnej lewicy we Włoszech.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama