"NOWY PRZEGLĄD"

organ teoretyczny Komunistycznej Partii Polski wydawany 1922-36 z częstotliwością ok. 9 numerów rocznie (w sumie 82 numery), drukowany gł. w Czechosłowacji i Niemczech, przemycany i konspiracyjnie kolportowany w Polsce; niemal wszyscy współpracownicy i red. "N.P." zostali zabici w okresie czystek stalinowskich w latach trzydziestych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama