"POLOGNE HISTORIQUE, LITTÉRAIRE, MONUMENTALE ET PITTORESQUE, LA"

publikacja informacyjno-propagandowa, znana jako Polska malownicza, wydana w Paryżu 1836-38 (tomy 1 i 2) oraz 1842 (tom 3), redagowana przez L. Chodźkę, następnie przez H. Chońskiego; zawierała informacje dotyczące ówczesnej Polski: miast, krajobrazu, zabytków, kultury, folkloru, zarys historii Polski, źródła, szkice, opowiadania; przekład ang. ukazał się 1842 w USA.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama