Reklama

RADA REGENCYJNA

Reklama

tymczasowa forma najwyższej władzy w Królestwie Pol. u schyłku I woj. świat.; utworzona XI 1917 przez okupujące Królestwo Pol. Austro-Węgry i Niemcy, całkowicie im podporządkowana; w zamierzeniach instytucja funkcjonująca do czasu powołania króla lub regenta; w skład RR weszli: arcybiskup A. Kakowski, książę Z. Lubomirski i hr. J. Ostrowski; powołała rząd, poprzez który w ograniczonym zakresie egzekwowała władzę adm.; po rozwiązaniu Rady Stanu Królestwa Polskiego proklamowała 7 X 1918 niepodległość Polski, a 11 XI 1918 przekazała władzę wojskową (cywilną w 3 dni później) J. Piłsudskiemu.

Powiązane hasła:

ŚWIEŻYŃSKI, LUBOMIRSKI, RADA STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO, STECZKOWSKI, KAKOWSKI, PASYWIŚCI, KAROL II, AKT 5 LISTOPADA, POLSKA SIŁA ZBROJNA, KAROL II

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama